Účetnictví

motiv

Účetnictví je nástrojem pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly. Účetnictví je ustanovováno zákony o účetnictví.

Dělení účetnictví

Jednou ze základních myšlenek ovlivňující vývoj účetnictví, je poznání, že způsob zobrazení podnikatelského procesu je třeba diferencovat podle toho, kdo je uživatelem účetních informací a jaké rozhodovací úlohy řeší. V této souvislosti rozeznáváme dva hlavní účetní systémy:

  • finanční účetnictví poskytuje pravdivé informace externím subjektům - úřadům a institucím.
  • manažerské účetnictví slouží k řízení vnitřních podnikatelských procesů.

Výstupy účetnictví

Výstupem účetnictví je pravdivý, srozumitelný, srovnatelný přehled pro vnější instituce - například pro finanční úřad.

Právní úprava účetnictví v České republice:

Právní úprava účetnictví v České republice definuje tyto typy účetnictví:

  • Účetnictví - to nahradilo dříve používané podvojné účetnictví.
  • Vnitropodnikové účetnictví - je plně v pravomoci účetní jednotky podniku.
  • Daňová evidence - nahradila dříve používané jednoduché účetnictví.

Daňovou evidenci přitom nelze považovat za „skutečné" účetnictví, neboť nesplňuje nároky všeobecně kladené na účetnictví, například podvojný zápis. Pro vedení pouze daňové evidence je nutné splnit zákonem dané podmínky.

Funkce účetnictví

Účetnictví má informační funkci, tedy poskytuje aktuální informace o stavu podniku, či podnikatele. Má i registrační funkci, stejně tak může být důkazním prostředkem při vedení různých sporů. Zároveň obsahuje kontrolní funkci, především kontrola stavu majetku a hospodaření. Jako jedna z posledních funkcí je základ pro vyměření daňové povinnosti.

Zpět na začátek ^