Služby

motiv

Účetnictví v Ostravě

Naše účetní služby poskytujeme zejména subjektům sídlícím v Ostravě a okolí, nicméně zastupujeme i pár klientů mimo Ostravu. Níže uvádíme rozpis služeb v oblasti účetnictví.

Daně v Ostravě

Stejně jako účetnictví, tak i daňové poradenství nabízíme klientům zejména v Ostravském regionu.

Vedení mzdové a personální agendy

Pro malé, střední, ale i velké firmy připravujeme vedení mzdové a personální agendy. Tedy zpracování mezd, přehledů pro okresní správu sociálního zabezpečení, finanční úřady, rovněž zastupování na úřadech a institucích.

Vedení účetnictví:

 • Hlavní kniha
 • Účetní denník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Daňové přiznání k DPH
 • Výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Rozvaha
 • Daňové přiznání
 • Účetní poradenství
 • Zastupování na úřadech
 • Příprava podkladů ke kontrole
 • Avíza o platbě záloh

Vedení personální a mzdové agendy:

 • Kompletní zpracovávání mezd libovolný počet zaměstnanců
 • Zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Odhlášky, přihlášky, změny zaměstnanců, evidenční listy
 • Roční zůčtovací daně z příjmu zaměstnanců
 • Potvrzení pro úřady
 • Zastupování na úřadech
 • Příprava podkladů ke kontrole

Vedení daňové evidence:

 • Peněžní denník
 • Pokladní kniha
 • Karty investičního majetku
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Daňové přiznání k DPH
 • Účetní závěrka a daňové přiznání
 • Účetní poradenství
 • Zastupování na úředech
 • Příprava podkladů ke kontrole
 • Avíza o pletbě záloh

Doplňkové služby:

 • Kurzy účetnictví pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
 • Příklady účetních případů a situací
 • Konzultace s daňovým poradcem a právníkem

Zpět na začátek ^