Ceník

Vypracovali jsme pro Vás základní ceník našich služeb. Jedná se jen o orientační nabídku, kalkulace provádíme zcela zdarma každému klientovi přímo dle jeho potřeb. Ceny jsou uvedeny v Kč.

Daňová evidence
Minimální měsíční paušál 900,-
Položka / řádek 15 - 20,-
Účetnictví
Minimální měsíční paušál 1 500,-
Položka / řádek 22,-
Zpracování přiznání k DPH
Řádné 300,-
Dodatečné 150,-
Mzdová agenda a personalistika
Mzdová agenda do 25 zaměstnanců 170 - 200,-
Mzdová agenda nad 20 zaměstnanců 180,-
Přihlášky a odhlášky 100,-
Zpracování DPPO 2 800,-
Zpracování DPFO 2 300,-
Roční vyúčtování daně za zaměstnance 600,-
Zpracování přiznání k silniční dani do 10 aut 500,-
za každých deset aut 500,-
Zastupování firmy při kontrole 300,-
Statistické výkazy 1 000,-
Úkon nad rámec paušálu 350,-

Zpět na začátek ^